”Anchor The Absence”, Konstnärshuset Stockholm 12/3-10/4 2022 Angelica Olsson, Maria Q Brising, Zsuzsanna Larsson Gilice
Teckningar, teckningsinstallation, videoessäer och performance.
Läs mer: https://konstnarshuset.org/utstallningar/angelica-olsson-zsuzsanna-larsson-gilice-och-maria-q-brising/

Utställningen arrangeras med stöd av Riksförbundet Sveriges Konstföreningar https://sverigeskonstforeningar.nu/

”Adventiv” en serie teckningar på papper 24x30cm