Konst för äldre – skaparglädje genom kreativa övningar!
”Art for eldery people” in the town of Vänersborg, Sweden.

Konstforaldre-1Konstforaldre-2
Foto: Pernilla Eskilsson

Utdrag ur rapport från de tre pilotprojekten (uppdrag Vänersborgs kommun med stöd av Kulturrådet)
av Pernilla Eskilsson och Maria Q Brising:

Koncept
Målsättningen med pilotförsöken var att skapa en positiv upplevelse kring skapande, färg och form. Vi hade inte full inblick i de boendes enskilda behov på de platser vi skulle besöka d.v.s. vi kände inte de äldre sedan innan (förutom på Lunddala där Maria vikarierat). Vi kände inte till de äldres olika nedsättningar och hur dessa skulle komma att påverka deras medverkan.

Med de här förutsättningarna ville vi skapa en allmän form som man skulle kunna få behållning av oavsett grad av funktionsnedsättning. Vi ville att det skulle vara lätt att göra stor effekt, att man oavsett bakgrund bereddes möjlighet till en positiv upplevelse (en del kan ha kvar prestationsångest från skoltid, andra kan uppleva motstånd av att konfronteras med något de faktiskt varit bra på en gång i tiden men nu upplever en frustration i att händerna motoriskt inte fungerar som man önskar).

Materialet vi förberedde var i starka färger och vi använde färgad kartong, pigmentstarka tuschpennor samt bakade färgstark play-doh-deg. Vi ville använda starka färger för att ge känslan av att det räcker att man rör pennan lite grann så ger det stor effekt på pappret, eller det räcker att man lägger ihop två degklumpar så blir det något spännande.
Vi ville erbjuda möjligheten att arbeta både tvådimensionellt och tredimensionellt för att prova vilket som var lättast att ta till sig motoriskt. Någon kanske utan svårighet klipper ut olika former i papper, medan även den som inte har förmåga eller lust att göra så mycket alls, ändå kan få en bra stimulans av sitta och forma en degklump.

Det kändes också viktigt att formulera någon slags uppgift för deltagarna, ett mål att arbeta mot. Det är vår erfarenhet att det är roligare och går fortare att komma igång om man bygger en form att verka fritt inom.
Pernilla gjorde en stor tavla på ett gammalt prästpar och hittade på en historia om att den något bistra Efraim Hildingsson nyss tillträtt som kyrkoherde i Långasjö socken i Halland. Och som nytillträtt prästpar åker paret Hildingsson runt i gårdarna och gör visit. De är mycket nogräknade och vill endast ha tårtor och bakelser i färggranna färger. Innan de kommer skickar de ut en inspektör (en liten rosa docka i förnäma kläder) för att godkänna kreationerna…
Vi förberedde bordet genom att lägga ut tårtpapper med guldfärg och spets. Tanken var att det gamla stränga prästparet skulle vara ganska tacksamma att skämta lite runt och att det skulle finnas många i gruppen som var vana vid att baka tårtor, kanske mer vana vid det än att jobba med lera och penna/papper.

Resultat
Idén med prästparet fungerade mycket bra och blev också ett humoristiskt inslag. Vi fick också feed-back från personal, som uppskattade att det fanns en tydlig mening med skapandet. Det underlättade att komma igång med arbetet.
Vi började med leran och kände oss fram. Det var inte så självklart som vi trott att det “satt i händerna” att baka olika former. Men vissa tyckte att det var skönt att sitta och kavla eller rulla, det var en behaglig känsla. Sedan om vi uppfattade att någon “tröttnat” eller på andra sätt inte kom längre med leran tog vi fram papper och penna och lät de prova med olika färger. Det var mycket uppskattat och det faktum att det blev teckningar/ applikationer som gick att sätta upp på väggen var också ett roligt inslag.
Från början fanns en idé om att skapa till musik. Det är en form vi kan prova längre fram. Som första övning var det alldeles tillräckligt det vi gjorde, det hade blivit förvirrande att ta in fler element i övningen. Speciellt när projektet skulle hinnas med innan årets slut och boendena fick kort varsel att planera in aktiviteterna och att välja ut vårdtagare och personal.