”Present in Absence”, 29/4-11/6 2023 med Zsuzsanna Larsson Gilice och Angelica Olsson, Konsthallen Lokstallet Strömstad.
Teckningar, teckningsinstallation, videoessäer och performance.
https://www.zsuzsannalarssongilice.com/
https://www.angelicaolsson.com/ofhome.htm

Utställningstext av Tom Sandqvist
Lokstallets hemsida

Performance med inspiration av Angelica Olssons verk ”The void is statue” den 11/6 utanför Lokstallet.
Medverkande Maria Q Brising, Pernilla Eskilsson och Maria Hansson. (Skulptur ”Among” av Eva Hild)
https://pernillaeskilsson.com/
https://www.mariahansson-performingarts.com/
https://www.evahild.com/