Drawing performances – the body as a tool

Parallellt med tvådimensionella verk skapar jag performativa akter i olika miljöer och sammanhang, med kroppen som verktyg, ibland i samarbete med andra och ibland ensam i ateljén. I en ”egen sfär” har jag full fokus på tecknandet med fötter, händer och kropp. Betraktaren eller publiken runt mig finns på distans, men är i mitt sinne ändå nära. Grafiten/kolet som material är en central punkt och har i de performativa verken fått en än mer viktig position, ibland konceptuellt och till viss mån politiskt; kolet som livets grundämne och dess mångfacetterade egenskaper på gott och ont. Grafiten som tidigt verktyg för människans avtryck; ”Graphein” från grekiskans skriva, lämna spår, kommunicera och skapa mening. Performance-akten ger inte bara en teckning eller ett resultat av en process utan alstrar även en förändring inuti kroppen och sinnet, en koncentration som emitterar ut i publiken och omgivningen.”