Att teckna är stort
A schoolproject inspired by The Big Draw.

Ett teckningsfrämjande projekt drivet av Nordiska akvarellmuseet och Kultur i Väst med stöd från Postkodslotteriet och Kulturrådet 2012-13.

mariaqbdokweb
Utstnitt ut min digitala dokumentation av projektet. Målstorlek 50x70cm.

Under tre terminer hade jag förmånen att vara konsulttecknare på Rånnums skola(F-6) i Vargön. Den första terminen arbetade jag med årskurs fem, men successivt ökade min medverkan i skolan så nästan alla skolans elever kom i kontakt med projektet.
Sammanfattningsvis har projektet haft en bra inverkan på mitt konstnärskap, som jag jobbat med parallellt med projektet, trots att det ibland blivit mindre tid i ateljén. Ibland har samarbetet t.o.m. känts som ett ”ateljésamtal” då elevers och lärarnas funderingar kring konst och material verkligen har satt igång tankar hos mig och en utveckling har skett i mitt arbete.
Eleverna är ju vana vid att de flesta vuxna i skolan är pedagoger, men eftersom jag inte har någon pedagogisk utbildning ville jag vara tydlig med att jag var där som konstnär och inte pedagog, vilket i sin tur ledde till en diskussion om vad skillnaden är. Vad gör en konstnär egentligen? Och varför ska en konstnär vara på en skola?

Inledningsvis ville jag att eleverna och lärarna skulle få ta del av och experimentera med den teknik jag själv använder, grafit på olika material. Innan jag arbetade med projektet hade jag börjat utveckla experimentella tecknings-workshops för alla åldrar där målet var att släppa kontrollen och inte tänka att det måste bli fint när man tecknar. Med tiden blev det mer ett direkt samarbete med lärarna, där vi provade oss fram, ofta ämnesöverskridande. Vi arbetade inte enbart med teckning utan med en mängd olika tekniker, bland annat med lera i svenska och i matte. Det blev påtagligt att detta är ett långsiktigt projekt. Mycket har hänt under året och många elever och lärare har lättare att ta till olika ”skapande metoder” nu, men skulle vi fortsätta i ett år till eller flera känns det som det kunde ge ett riktigt bra resultat!

Länk till projektets hemsida:
http://akvarellmuseet.org/atttecknaarstort/
Länk till boken om projektet:
http://akvarellmuseet.org/atttecknaarstort/atttecknaarstort_bok.pdf