”I det som inte är” med Zsuzsanna Larsson Gilice och Angelica Olsson, Galleri 21 Malmö.
I utställningen möts tre konstnärskap i ett gemensamt intresse för teckning, gråskalor och svärta.
”I det som inte är” adresserar existentiella dimensioner vilket återspeglas i konstnärernas respektive processer genom abstraktion, det hårda som möter det sköra, trasiga bitar som sammanfogas och fragment av ord och bild. I utställningsrummen visas verk som tar sig i uttryck genom installation, skulpturala objekt och rörlig bild, samtliga i grått, en så kallad icke-kulör, en blandning av svart och vitt, ljus och mörker. Utställningen grundar sig i en dialog om teckning som medium, materialitet och metod samt hur deras konstnärliga praktiker möts och skiljs åt.

http://www.galleri21.com/g21/
https://www.zsuzsannalarssongilice.com/
https://www.angelicaolsson.com/ofhome.htm