Separatutställning, Galleri KC Göteborg 03/12-18/12, 2022

Utställningstext:
Grafiten/kolet är centralt i Maria Q Brisings bildvärld och även så i denna utställning där teckningsobjekt visas parallellt med en teckningsperformance. Betraktaren och publiken förs in i processens ibland primitiva och experimentella stämningsläge. Grafiten har även till viss mån en konceptuell betydelse, med kolet som livets grundämne och dess mångfacetterade egenskaper på gott och ont. Grafiten som tidigt verktyg för människans avtryck och handlande; ”graphein” från grekiskans skriva, betyder lämna spår, kommunicera och skapa mening.
I teckningsobjekten ställs den blytungt metalliska ömsom organiskt smutsiga svärtan mot ljusa och lätta uttryck. Med en omsorgsfull beslutsamhet, och ofta en arkitektonisk djupverkan, framkallar verken en sorts mentala och skulpturala tillstånd i en lek mellan mörker och ljus. Teckningssviterna i mindre skala med titeln ”Adventiv” har sin utgångspunkt i närstudier ur botaniken och bildar ett eget micro/macro kosmos som med en lekfull rörelse ter sig både främmande och bekant.

Utställningen arrangerades med stöd av Riksförbundet Sveriges Konstföreningar och Kulturrådet i samverkan med Galleri KC´s konstnärsförening i Göteborg, ideell förening.