Instagram: @mariaqbrising

Ombesörja mörkret och slipa fram ljus.
Begränsa den överväldigande helheten genom teckning.
Tjock, geggig svärta. På vit, len, hård yta.

Utöver mina teckningsobjekt och pappersinstallationer i större skala, arbetar jag med mindre verk som accentuerar och skapar spänning. Jag använder blyerts och vattenlöslig grafit på laminatskivor. Den vita laminatytan går att sudda och slipa fram på ett sätt som skiljer sig från papper. Teckningsobjekten fixeras sedan med flera lager fixativ.
Det finns en aspekt av motsägelse i materialet; uttrycket kan tolkas som primitivt men samtidigt ha en industriell utstrålning. Jag söker en direkthet i gestaltandet; att teckningsbilden näst intill övergår i ”fysisk materia”, som ett helt eget väsen. En motsatsernas syntes mellan den skitiga svärtan och den lena vita ytan. Associationer under processen kan vara människokroppens komplexitet och ”falska symmetri” men också arkitektur, symboler och tecken från okända dimensioner eller fiktiva religioner.
Parallellt arbetar jag även med skulpturala tygobjekt där den blytungt metalliska ömsom organiskt smutsiga grafitsvärtan ställs mot sköra och lätta uttryck. Med en omsorgsfull beslutsamhet, och en arkitektonisk djupverkan, framkallar verken en sorts mentala skulpturala tillstånd. På senare år har olika kroppsbaserade performances utgjort ytterligare en dimension i min teckningsprocess.

”Maria Q Brisings nonfigurativa grafitmålningar är laddade både med natur och arkitektur, samtidigt är det som om Barnett Newmans renskrapade vertikal slår rot eller slår ut i oväntad blom: postindustriellt, apokalyptiskt, fast också det känns som otillfredsställande närmeord.”
/Mikael Olofsson 2016

Bio in english:
Maria Q Brising, MFA Valand Academy, University of Gothenburg. As a visual artist and cultural educator, Maria is working with exhibitions as well as different educational projects. Her graphite drawings on white laminated boards appears to be a synthesis of contradictions, where symmetry battles with darkness and light. The raw and thick graphite against vibrating sensible light. The expression of the work can be interpreted as primitive, yet with an enigmatic industrial aura. Architectural emblem explodes and implodes in the deep of human mental states.
Exhibitions at various Swedish art museums and galleries, representation in Public Art Agency Sweden, Swedish art museums and municipalities. Selected grants: working grants by The Swedish Arts Grants Committee in 2012, 2016 and 2022, Eric Ericson Foundation and Fredrik Roos Artist Fund in 2008.