Vaska Varsel
Maria Q Brising, Peter Eccher, Mikael Olofsson 23/4-14/5 2016

  • Galleri Thomassen 2016
  • Galleri Thomassen 2016

Utställningstext:

Mörker, ett vagt ledord. Ändå tillräckligt för att inspirera oss till att istället för att göra tre separata utställningar under samma tak göra en enda, med gemensam titel. Rent visuellt kuggar våra svartvita verk i varandra. Det är en bra utgångspunkt; kuggar saker i varandra kan ju också större sammanhang vridas fram och dras runt. Mörker att bekämpa (tänd lampan; upplysning) men också mörker att omhänderta, vårda. Vad ser vi? Peter Eccher letar lika mycket i mörker och undermedvetet som i frekvensomfång efter andra manifestationer och andra grader av närvaro, på kollisionskurs med var tids förnuftstro och rationalism. Maria Q Brisings nonfigurativa grafitmålningar är laddade både med natur och arkitektur, samtidigt är det som om Barnett Newmans renskrapade vertikal slår rot eller slår ut i oväntad blom: postindustriellt, apokalyptiskt, fast också det känns som otillfredsställande närmeord. Mikael Olofssons fotografiska fantomer är inte så mycket bokstavliga spöken som begärets simplaste projektioner förvandlade till spöken, och först som sådana levandegjorda: nya väsen, men också begärets fantomsmärtor.

Kanske är det just mörkret vi”vaskar”. Det ovanliga verbet förenar våra olikartade processer.  Medan titelns Varsel vetter både mot onda och goda aningar,  fruktan och hopp. Samtidigt roades vi av att Vaska Varsel skulle kunna vara ett egennamn. En gemensam persona i vilken alla vi tre med våra egenheter kan uppgå.

Mikael Olofsson 2016

 

 

1omkonstvaska