Anchor The Absence 6/2 – 7/3 2021
Sandefjord kunstforening
Angelica Olsson, Zsuzsanna Larsson Gilice, Maria Q Brising

Stöd av:
Sandefjord kunstforening
Västra Götalandsregionen
Konstnärsnämnden

Utställningstext av Sara Arvidsson:
http://sandefjordkunstforening.no/wp-content/uploads/2021/01/TEXT_Sandefjord_Sara-Arvidsson.pdf