Tryck på pilarna för att stoppa det automatiska bildspelet.

Grafit(grek. graphein); att skriva och att teckna med handen
Jag undersöker tecknandet i ett utvidgat perspektiv, där kroppen, orden och rummet inkluderas i processen på ett mer påtagligt sätt. Längtan efter att ord och bild hänger samman har på många sätt infriats och gett mig mod att arbeta mer med texten parallellt i processen. Teckningsobjekten från 2014-16 har alla uppkommit under en växelverkan mellan mitt skrivande och mitt tecknande. Jag kallar det ”process poesi”.