”Anchor The Absence”, Konstnärshuset Stockholm 12/3-10/4 2022
Angelica Olsson, Maria Q Brising, Zsuzsanna Larsson Gilice
Teckningar, teckningsinstallation, videoessäer och performance. Läs mer:
https://konstnarshuset.org/utstallningar/angelica-olsson-zsuzsanna-larsson-gilice-och-maria-q-brising/

Utställningen arrangeras med stöd av Riksförbundet Sveriges Konstföreningar https://sverigeskonstforeningar.nu/


”Adventiv” en serie teckningar på papper 24x30cm