På ett sakligare plan anspelar den kanske olycksbådande titeln på att vi här återupptar vårt samarbete som för åtta år sedan resulterade i utställningen Vaska Varsel på Galleri Thomassen i april 2016. Tematiken är densamma men fortfarande lika svår att ringa in: tre olika mörker som delvis överlappar eller kanske snarare vidrör varandra, i alla fall tillräckligt för att vi ska känna igen oss och uppleva att något fjärde uppstår. Allt mörker är inte beklämmande, kanske finns det också ett mörker att vårda och samarbeta med, kanske rentav forma, inifrån, utifrån. Substans, tomhet, rum för egna demoners lekar och härjningar.

Kommande: